headerlogo2

Het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
We kunnen op verschillende manieren naar de christelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren kijken. We kunnen ze beschouwen als specifieke gebeurtenissen in het jaar die ieder een eigen thema hebben en in zekere zin los van elkaar staan. Maar we kunnen ze ook zien als een weg.

We leven in een fascinerende tijd. Ik kan u zeggen dat ik zelf heel blij ben dat ik in deze tijd leef. Ik denk dat velen van u dat met mij zullen vinden. En dat ondanks het feit dat de onze ook een moeilijke tijd is.
Overal om ons heen zien we mensen innerlijk wakker worden, zichzelf vragen stellen, geestelijke ervaringen hebben en op zoek gaan naar antwoorden.