headerlogo2

De feestdagen als geschenken uit de goddelijke wereld

De christelijke feestdagen zoals wij die kennen: Advent, Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, zijn feesten die de gaven markeren die de goddelijke wereld ruim tweeduizend jaar geleden aan ons mensen en de aarde schonk. Door ze te vieren en te gedenken gaan we niet alleen begrijpen voor welke grootse gebeurtenissen ze staan, maar stijgt ook een diep gevoel van dankbaarheid in ons op voor wat zij brachten.

De zeven christelijke jaarfeestdagen lang

Kerstavond: de heilige avond
Als kind keek ik altijd uit naar Kerstavond: de zo bijzondere avond die aan het kerstfeest vooraf gaat. De kerstboom stond dan eindelijk in zijn volle glorie klaar in de kamer - en wat kun je daar als kind van genieten! ’s Avonds gingen we in het donker naar de kerk: ook dat was een avontuur. En daar, in de kerk, vierden we feestelijk de geboorte van het Kerstkind. We zongen, samen met een gelegenheidskoor, de oude en zo bekende liederen, zoals Stille nacht, heilige nacht.

Dit artikel is eerder verschenen in Verwachting 49 sep 2009. Een uitgave van de stichting De Heraut.

Ter inleiding...
Sommige artikelen schrijven zichzelf. Ik wilde een eenvoudig artikel schrijven, passend bij de eenvoud van het Kerstfeest. Ik wilde vooral schrijven over het licht, gewoon, omdat mij dat de laatste tijd zo bezighoudt, en omdat Kerst natuurlijk nauw verbonden is met de geboorte van het licht op aarde. Maar toen ik aan het schrijven ging, ging het artikel zijn eigen weg en bleek het te gaan over de Zonnegeest.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.65 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl


Twee geboorteverhalen
In het Kerstverhaal spelen zowel de herders op het veld als de drie koningen die mirre, wierook en goud komen brengen, een belangrijke rol:

Beproeving en wijding

Kerstmis, het feest van de geboorte van Christus-Jezus in de kribbe, kunnen we behalve tot een feest waarin we herdenken wat er aan het begin van onze jaartelling plaatsgevonden heeft, ook tot een gebeurtenis maken waarin wij in onze ziel zo’n ruimte en innerlijke sfeer creëren dat zich daarin iets van het wezen van Christus kan openbaren. Dat vraagt om een stemming van openheid en devotie voor dat wat komen wil. Of, zoals Angelus Silesius zei:

‘Ik moet Maria zijn en God in mij geboren laten worden’.

dit artikel is overgenomen uit Verwachting 45 - December 2007, een uitgave van stichting de heraut

Kerst als tijd van inkeer 
Binnenkort is het weer Kerst: elk jaar weer een mooie tijd met gezelligheid, kerstmuziek, vrije dagen, huiselijkheid en gezelligheid.

Behalve dan voor mensen die net een geliefde verloren hebben of die vanwege een andere oorzaak een moeilijke tijd doormaken: die voelen zich juist in die tijd zo alleen en kijken verlangend uit naar het nieuwe jaar, wanneer het leven weer ‘gewoon’ wordt en alle kersttoestanden weer achter ons liggen. Wat dat betreft bewerkt Kerst ook een soort tweedeling: mensen die genieten van de kerstsfeer en anderen die zich juist dan zo alleen en buitengesloten voelen. Ons bewust zijn van wat anderen doorleven en rekening met eikaars gevoelens houden, is juist met Kerst belangrijk - om die tweedeling daarmee een beetje te overwinnen.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 77  2015. Een uitgave van stichtingdeheraut

Ongerijmdheden in de bijbel
Ik weet nog goed hoe murw ik lang-zamerhand werd toen ik theologie
studeerde. Er waren zoveel ongerijmdheden en zoveel tegenstrijdigheden in de bijbel. Maar logische, begrijpelijke antwoorden op het waarom daarvan, kregen we als studenten niet. Het leek net alsof de professoren zich allang hadden neergelegd bij al die onbegrijpelijkheden, zodat ze niet eens meer door hadden dat wij als studenten daarmee worstelden.