headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 62 2012. Een uitgave van de stichting De Heraut. zie ook www.stichtingdeheraut.nl

 

De Stille of Goede Week
Binnenkort breekt de Stille of Goede Week weer aan, de week die voorafgaat aan Pasen. Het is de week, die begint met Palmpasen en waarin Goede Vrijdag valt, de dag waarop Jezus Christus stierf aan het kruis. De avond daarvoor, op Witte Donderdag, vierde hij nog met zijn leerlingen het laatste avondmaal en ging hij samen met zijn leerlingen in het donker naar Getsemane. Zijn worsteling in de tuin van Getsemane, zijn zweetdruppels die bloeddruppels werden, omdat hij voortijdig dreigde te sterven, de eenzaamheid van Jezus Christus omdat zijn leerlingen niets begrepen van de zo onvoorstelbaar zware strijd dat hij voerde: velen van ons dragen die gebeurtenissen met een grote eerbied in hun hart mee en staan daar met name in die zo bijzondere week bij stil. Elke dag van die week wordt getekend door een bijzondere gebeurtenis die de lijdensweg van Jezus Christus in die week kenmerkt.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.662013. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl 

Palmzondag:

Intocht in Jeruzalem

Begroet op Palmzondag met vreugde de innerlijke Christus:

hij wil in jou geboren worden en jou omvormen

tot een nieuw mens die beeld van God is. Kijk, en verheug je.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 75  2015. Een uitgave van stichtingdeheraut

De Via Dolorosa
In de Rooms-Katholieke traditie is men vertrouwd met de staties. Een statie is een plek van stilte en meditatie op de Kruisweg die Jezus Christus ging nadat hij door Pontius Pilatus ter dood was veroordeeld. Er zijn veertien staties, en bij elke statie overdenkt de pelgrim een bijzondere gebeurtenis op de Kruisweg. Ook de vele afbeeldingen van die gebeurtenissen worden wel staties genoemd. Veel van die afbeeldingen zijn ons vertrouwd geworden. Bijvoorbeeld de statie waar Simon van Cyrene het kruis van Jezus Christus overnam nadat hij onder het gewicht ervan bezweek. Of de statie van de heilige Veronica die met een doek het gezicht van Jezus Christus afveegde. Op vele afbeeldingen wordt weergegeven hoe een afdruk van het gezicht van Jezus Christus op die zweetdoek achterbleef. Sinds de achtste eeuw wordt deze in het Vaticaan in Rome bewaard.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 78  2016. Een uitgave van stichtingdeheraut 

Opstaan uit de dood

HANS STOLP

U, Christus, U daalde vanuit de hoogste
geestelijke werelden af naar de aarde. U kwam
vanuit het volmaakte licht en daalde af naar
een wereld waarin angst en dood regeren.
Uw weg naar de aarde was een weg vol
offers die U bracht uit liefde voor ons.

Het is interessant te onderzoeken waar Goede Vrijdag en Pasen in het traditioneel kerkelijke christendom en het esoterische christendom van elkaar verschillen.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 78  2016. Een uitgave van stichtingdeheraut

Het is Goede Vrijdag 2016. We hebben gisteren op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal gevierd. We zijn de stille dagen ingegaan. Het luiden van de kerkklokken is gestaakt. Het gebruik van welluidende bellen in de katholieke kerken is vervangen door het ratelen van houten instrumenten. Innerlijk richt ik me op het Mysterie van Golgotha en wel met name op de offerdood van Christus, zo’n tweeduizend jaar geleden. De geheimen van dit mysterie gaan heel diep en zijn alles omvattend, maar de draagwijdte daarvan is nog niet helemaal te overzien. Alleen al het aspect van de dood roept bij mij allerlei vragen op.