headerlogo2

                               MICHAËL

                                     Dat is wat wij in onze tijd moeten leren:

                                       Vanuit zuiver vertrouwen te leven,

                                       Zonder bestaanszekerheid,

                                       Vanuit het vertrouwen in de altijd aanwezige                             

                                       hulp van de geestelijke wereld

                                       Waarachtig, anders gaat het niet.

                                       Nemen we onze wil stevig bij de hand

                                       En zoeken we de geestwekking van binnen

                                       Elke morgen en elke nacht.

                                       Oh, Michaël

                                       Aan uw bescherming vertrouw ik mij toe

                                       Met uw leiding verbind ik mij

                                       Met heel mijn hart.

                                       Dat deze dag afspiegeling moge worden

                                       Van uw lotordenende wil.

 

                                                           Rudolf Steiner