menu

Christian Rosenkreutz

Hans Stolp 

Vanuit de verborgenheid treedt hij dezer dagen stap voor stap naar voren: hij, die in stilte de grote transformatie die wij doorleven, begeleidt. Een grote gevoeligheid kenmerkt zijn wezen en genezend is de warmte die van hem uitgaat.

Hij is de geestelijke leider van dit tijdperk. Ridder van Christus wordt hij genoemd. En zij, die hem in de voorbije eeuwen in het grootste geheim dienden en bijstonden, noemden hem vol liefde vader, broeder en geliefde meester. Wie hem mocht ontmoeten, werd door hem geraakt en werd voorgoed zijn dienaar voor alle komende levens.

Christian werd hij genoemd naar zijn grote liefde: Christus. Aan het zwarte kruis, met rozen omrankt, ontleende hij zijn achternaam: Christian Rosenkreutz.

In het verre verleden kreeg hij inzicht in de manier waarop de verschillende religies samenhangen. Hij schouwde het geheim van de kosmische Christus en mocht zien hoe alle religies aan dat geheim op een eigen manier uitdrukking geven.

De geheimen en de inzichten die Christian Rosenkreutz zo graag met ons wil delen, kunnen alleen begrepen worden door ons hoger zelf en niet door ons ego.

Daarom wilde Christian Rosenkreutz de mens in het verleden bewust maken van zijn hoger zelf, zijn geest. Helaas waren de mensen er nog niet aan toe en verstoorden de geesten van het donker zijn plan.

In deze tijd wil Christian Rosenkreutz ons opnieuw bewust maken van de geest in ons, ons hoger zelf. Maar opnieuw staan de geesten van het donker klaar om deze bewustwording tegen te gaan. Angst, crisis, toenemend geweld en moedeloosheid zijn hun wapens. Zullen zij deze strijd opnieuw winnen, of zal Christian Rosenkreutz ditmaal overwinnaar zijn?

De uitkomst van de strijd is beslissend voor de toekomst. Daarom roept hij ons op om hem te helpen en bij te staan: ‘Verbind je innerlijk met mij en help mij met hoofd, hart en handen in de strijd die achter de coulissen is ontbrand’.

Jou en mij, ieder van ons legt hij deze vraag voor. En voor je hem je antwoord geeft, bedenk: samen kan het Christian Rosenkreutz lukken, samen met jou en met mij…

© Esoterisch Christendom 2024