menu

De aartsengel Michaël

Hans Stolp 

Voor alle kinderen van 10 tot 100 jaar

Er zijn zeven Aartsengelen, zo wordt ons al verteld door mensen die lang, heel lang geleden leefden. Die zeven Aartsengelen fonkelen en stralen als de regenboog van het licht, zo schitterend zijn ze! Die zeven Aartsengelen hebben ieder bepaalde volken, of bepaalde bevolkingsgroepen onder hun hoede, en daar hebben ze het maar wat druk mee.

Maar eens in de zoveel tijd mag één van de Aartsengelen aan álle mensen op héél de aarde leiding geven. Dan zegt God tegen één van hen: “Wil jij nu een tijdlang met jouw energie de mensen gaan inspireren en jouw energie in hun hart leggen, want de mensen op aarde hebben jouw energie in deze tijd heel hard nodig om weer een beetje verder te kunnen groeien.”

Dan mag die Aartsengel ongeveer 350 jaar lang alle mensenharten vervullen met haar energie. Gedurende die tijd werkt zo’n Aartsengel dus niet alleen voor een bepaalde bevolkingsgroep, maar mag zij álle mensen op aarde op haar bijzondere manier inspireren. Inspireren wil zeggen dat de Aartsengel dan haar energie in het hart van alle mensen legt. En of we het nu door hebben of niet: als die speciale energie in ons hart komt, dan reageren wij daar allemaal op!

In onze tijd is het de Aartsengel Michaël die nu alle mensen inspireren mag. Rond 1900 heeft God hem die bijzondere opdracht gegeven om vanaf dat moment aan alle mensen leiding te geven en hen te helpen groeien. We staan nu dus al zo’n ruim honderd jaar onder zijn leiding en zijn inspiratie.

Maar wat gebeurt er nu in ons hart, als Michaël daar zijn bijzondere energie in neerlegt? Dan gebeuren er verschillende dingen.

De energie van Michaël helpt ons om ‘wakker’ te worden en zomaar, vanuit ons hart, te weten: natuurlijk bestaat God, en natuurlijk zorgen God en Zijn Engelen voor ons. En natuurlijk keren wij naar huis terug als wij sterven. Want daar kwamen we immers ook vandaan toen we naar de aarde gingen.

Als Michaël zijn energie in ons hart neerlegt, beginnen wij weer te weten en te begrijpen hoe het leven eigenlijk in elkaar zit. Je kunt het ook zo zeggen: als Michaël ons die bijzondere kracht van zijn hart geeft, dan is het net alsof we langzaam wakker beginnen te worden en ons weer beginnen te herinneren wat we eigenlijk, heel diep vanbinnen in ons hart, altijd al wisten.

Daarom worden er in een tijd waarin Michaël over ons regeert steeds meer kinderen geboren die al ‘wakker’ zijn als ze naar de aarde komen en die zich nog van alles herinneren over God, over de lichtwereld waar we vandaan komen, over de Engelen en over onze vorige levens op aarde. Ja, Michaël brengt ons onze herinnering terug en dat is een groot geschenk.

Bovendien komen er in zo’n tijd steeds meer mensen die iets mogen zien van de geestelijke wereld, van de gestorvenen en van Engelen en die we daarom ‘helderzienden’ noemen. En worden er kinderen geboren die aura’s (de geestelijke lichamen van een mens) kunnen zien, en die heel spontaan dingen zeggen over andere mensen die ze eigenlijk niet weten kunnen. Maar op de een of andere manier weten ze het toch, omdat de energie van Michaël hen die kennis schenkt.

Michaëls energie legt in ons allemaal ook een diep verlangen naar vrijheid neer. We hebben er behoefte aan om onze eigen baas te zijn, onze eigen beslissingen te nemen en zelf over ons leven te kunnen beslissen. We vinden het maar wat moeilijk om zo maar aan iedereen te moeten gehoorzamen. Zelfs op school vinden we het niet altijd gemakkelijk om naar de leraar of lerares te luisteren, zeker niet als wij geen vertrouwen in haar of hem hebben.

Dat wij zo’n sterk verlangen naar vrijheid hebben is niet zo gewoon als het lijkt. Want nog maar kort geleden vonden mensen het heel vanzelfsprekend dat sommige mensen een leven lang de baas waren over anderen. En die mensen vonden het op hun beurt heel gewoon dat ze altijd gehoorzaam moesten zijn aan wat een ander mens bedacht. Maar nu lijkt het wel, alsof wij die gehoorzaamheid niet meer kunnen opbrengen.

Gek hè, dat zoiets in zo’n korte tijd veranderen kan? We zouden er nu niet meer aan moeten denken om een leven lang alleen maar keurig ‘ja’ en ‘nee’ te moeten zeggen tegen iemand die boven ons staat. We voelen heel diep vanbinnen dat alle mensen gelijk zijn aan elkaar en dat we van alle mensen wat kunnen leren, zoals anderen van ons iets kunnen leren. Daarom leert Michaël ons bijvoorbeeld ook dat kinderen niet alleen iets van hun ouders kunnen leren, maar dat ouders ook iets van hun kinderen kunnen leren.

Let maar eens goed op jezelf, of je ook in jezelf dat verlangen naar vrijheid en naar gelijkwaardigheid dat Michaël in ons hart neerlegt, herkent. Want als je het herkent, dan begrijp je hóe sterk Michaël jou inspireert!

Michaël leert ons ook om eerlijk naar onszelf te kijken en eerlijk te zijn naar anderen. Michaël houdt er niet van dat wij bijvoorbeeld, als wij bang zijn, heel stoer doen en niets van onze angst laten merken. Michaël vindt angst heel gewoon: die hoort nu eenmaal bij het leven en die moet je niet verstoppen.

Je hoeft jezelf ook niet beter voor te doen dan je bent, vindt Michaël, want je bent écht goed genoeg, precies zoals je bent. Wij hebben nu eenmaal mooie en leuke kanten, maar we hebben allemaal ook minder leuke kanten. Dat hoort gewoon bij het leven. Verstop nu die donkere kanten van jezelf niet, zegt Michaël, maar durf er met anderen over te praten. Want weet je, als je met anderen bijvoorbeeld over je angst durft te praten, dan wordt die angst alleen al door erover te praten, een stuk minder. Daarom wil Michaël zo graag dat we niks verstoppen, maar eerlijk voor de dingen uitkomen. Want als we dat doen, dan kunnen we langzaam veranderen, en worden die donkere kanten minder donker.

Maar er is nog iets heel bijzonders dat bij Michaël hoort. Want Michaël is heel nauw en heel intens met Christus verbonden. Christus is de allerhoogste Geest van Liefde, die ooit in heel de kosmos geboren werd. En deze Christus, die straalt als de zon, komt aan alle wezens in heel het heelal die voor hem openstaan zijn liefde geven, zodat al die wezens leren om in liefde te leven.

Dat is niet vanzelfsprekend hoor, want liefde moet je leren, en niemand die ons daarbij beter helpen kan dan Christus, die zelf immers de allerhoogste Geest van Liefde is.

Maar nu is het zo, dat waar Michaël regeert, Christus niet ver meer is. Want Christus komt altijd achter Michaël aan. Je zou ook kunnen zeggen dat Michaël de voorbereider van Christus is. En daarom is het dus zo, dat Michaël allerlei voorbereidend werk doet, zodat als Christus komt, deze meteen aan het werk kan gaan om ons de liefde te leren. Michaël bereidt ons dus voor zodat we straks goede leerlingen van Christus zullen worden en eindelijk zullen leren wat échte liefde is. Want échte liefde is niet makkelijk, hoor! Echte liefde houdt bijvoorbeeld ook van mensen die je niet aardig vindt of waaraan je zelfs een hekel hebt. Echte liefde houdt ook van je vijanden. Nou, als je daarover eens even nadenkt, dan begrijp je wel een beetje beter waarom we Christus wel nodig hebben om ons die echte liefde te leren.

Nu Michaël ons helpt om onze angst, teleurstelling, onzekerheid en noem zo maar op eerlijk onder ogen te zien, nu hij ons helpt om al die donkere kanten in onszelf te overwinnen en los te laten, nu worden wij stap voor stap voorbereid op wat Christus ons komt geven: zijn grote liefdeskracht.

Dat is wel iets heel bijzonders: dat Christus ons zijn liefdesenergie komt geven. Want als dat gebeurt, dan zal er op aarde eindelijk vrede komen. Want echte liefde verdrijft alle vijandschap en oorlog. Dan zullen er dus geen ruzies en conflicten tussen mensen meer zijn , omdat Christus ons leert dat alles met zijn liefde te overwinnen. Dan zullen wij de dieren niet langer vermoorden, maar voor hen leren zorgen, net zoals we voor onze jongere broertjes en zusjes zorgen. Als dat gebeurt, dan zal de aarde eindelijk een plaats van vrede worden. En van liefde. Dan zal het een feest zijn om op aarde te leven.

Michaël is in stilte met ons aan het werk gegaan om ons op dat alles voor te bereiden. Maar Christus is inmiddels ook al aan het werk gegaan. Want overal waar Michaël de harten reinigt, daar gaat Christus aan het werk om die harten vervolgens met zijn liefde te vervullen.

Kijk maar eens, of je het voor je kunt zien: die stralende gestalte van Michaël, die overal op de aarde rondgaat om de mensenharten aan te raken en te reinigen, en achter hem die gestalte van louter zonnelicht, Christus, die achter Michaël aankomt en die de aarde en de mensen omvormt tot louter liefde en vrede. Kijk maar, en voel maar in wat voor een bijzondere tijd wij eigenlijk leven! We leven namelijk in een tijd waarin de echte liefde op aarde geboren gaat worden!


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 2003. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

© Esoterisch Christendom 2023