menu

De incarnaties en de tijdperken van de aarde

Hans Stolp 

I. De incarnaties van de aarde

Moeder Aarde heeft drie eerdere incarnaties gekend: Saturnus, Oude Zon en Oude Maan.

Na de huidige incarnatie van moeder Aarde komen er nog drie andere: Jupiter, Venus en Vulcanus:

Op Saturnus kreeg de mens het (eerste begin van) het fysieke lichaam. Op de Oude Zon kreeg de mens het etherisch lichaam, waardoor het fysieke lichaam tot leven kwam. Op de Oude Maan kreeg de mens het astrale lichaam, waardoor de mens bewustzijn kreeg. Eerst op de huidige Aarde kreeg de mens het Ik.

Dankzij de kracht van het hogere Ik zal de mens op de volgende incarnatie van moeder Aarde, op Jupiter, het astrale lichaam omwerken en naar een hoger niveau mogen brengen; dan wordt het astrale lichaam tot het geestzelf.

Op Venus zal de mens het etherische lichaam omwerken tot levensgeest, en op Vulcanus zal hij het fysieke lichaam omwerken tot geestmens.

Zo bouwen we leven na leven aan de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn:

1.
Saturnus
7.
Vulcanus
2.
Oude Zon
6.
Venus
3.
Oude Maan
5.
Jupiter
4.
Aarde

Op Saturnus kreeg de mens het (eerste begin van) het fysieke lichaam. Op de Oude Zon kreeg de mens het etherisch lichaam, waardoor het fysieke lichaam tot leven kwam. Op de Oude Maan kreeg de mens het astrale lichaam, waardoor de mens bewustzijn kreeg. Eerst op de huidige Aarde kreeg de mens het Ik.

Dankzij de kracht van het hogere Ik zal de mens op de volgende incarnatie van moeder Aarde, op Jupiter, het astrale lichaam omwerken en naar een hoger niveau mogen brengen; dan wordt het astrale lichaam tot het geestzelf.

Op Venus zal de mens het etherische lichaam omwerken tot levensgeest, en op Vulcanus zal hij het fysieke lichaam omwerken tot geestmens.

Zo bouwen we leven na leven aan de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn:

1. Fysieklichaam 7. Geestmens
2. Etherlichaam 6. Levensgeest
3. Astraallichaam 5. Geestzelf
4. Ik

We zijn dus halverwege met de opbouw van de mens (om precies te zijn: net over de helft! De incarnatie van de kosmische Christus in de mens Jezus van Nazareth geschiedde op het grote keerpunt).

II De tijdperken van moeder Aarde

Moeder Aarde gaat door zeven tijdperken heen:

1.
Het Polaire Tijdperk
7.
Het zevende Tijdperk
2.
Het Hyperborese Tijdperk
6.
Het zesde Tijdperk
3.
Tijdperk van Lemurië
5.
Het na-Atlantische Tijdperk
4.
Tijdperk van Atlantis

De eerste drie tijdperken zijn herhalingen (op een hoger niveau): de mens maakt zich achtereenvolgens het fysieke lichaam, het etherische lichaam en het astraal lichaam eigen. Deze herhalingen zijn nodig omdat nu pas, op moeder aarde, het element aarde of materie aan de schepping wordt toegevoegd, zodat de mens pas op aarde tot een stoffelijk wezen wordt. Pas in het vierde tijdperk , Atlantis,ontwaakt het vierde element van het menselijke wezen: het Ik.

De drie tijdperken die na Atlantis volgen, zijn in zekere zin een herhaling van de eerste drie tijdperken, maar nu worden de wezensdelen omgevormd naar een hoger niveau met behulp van de zojuist verworven kracht van het Ik.

Dat betekent dat het tijdperk, waarin we nu leven, het na-Atlantische Tijdperk, een herhaling is van Lemurië op een hoger niveau. En dus is het in dit tijdperk onze opdracht ons astraal lichaam (onze driften en emoties) met de kracht van het Ik te leren beteugelen.

© Esoterisch Christendom 2023