menu

De zeven stappen op weg naar de geboorte van de Christus in ons

Hans Stolp 

De eerste stap: de dood is geen einde

Weet je het al …
Weet jouw hart het al, dat de dood geen einde is,
maar slechts een nieuw begin?

Weet je al dat èchte liefde eeuwig is en levend blijft,
ook al leef jij hier en de ander daar, aan de overkant?
Kun je de blijvende band ervaren die ons blijft verbinden,
ook al staat de dood tussen beiden in?
De dood is meer dan dood alleen,
naar zijn wezen is het een geboorte,
een geboorte in het land van licht.
En daar, in dat land, zien wij elkaar terug,
wanneer ook voor ons de tijd gekomen is
de aarde los te laten, het nieuwe leven tegemoet.
Vrees dan de dood niet: voorbij de dood
wacht ons ons eigenlijke thuis, vrede, liefde
en geborgenheid; daar wacht ons
wie ons zijn voorgegaan, daar wacht ons God.

De tweede stap: loslaten

Eindelijk vrij

Loslaten wat je lief en dierbaar is,
loslaten naar wie je hart uitging, je
doet het niet ineens. Het is
als het gaan van een lange, lange weg.

Een weg, geplaveid met herinneringen, met
beelden van weleer, en met emoties, diep
en scherp. Al gaande ga je stap voor stap
zien, hoe het was, ècht was.

Je leert te zien voorbij de buitenkant,
je ziet het verborgen patroon,
het hoe, waarom. Je ziet wat de ander
toen bewoog, je ziet, wat je tóen,
in het verleden, niet kon zien,
omdat je er nog middenin stond,
deel was van het geheel. Maar nu
bij elke stap de afstand groeit,
nu ga je zien, begrijpen en aanvaarden.
Zo groeit het inzicht in wat was.

En pas wanneer je alles hebt gezien,
doorvoeld, wanneer je hebt begrepen
hoe het was, ècht was, wanneer de tranen
zijn gegaan, pas dán, eindelijk dan, kun je de
deur van het verleden sluiten
en ben je vrij en open voor wat al zolang naar
je toe wil komen: een nieuwe toekomst.

De derde stap: verwondering

Verwondering

Kijk hoe je leven ging: je ziet de donkere tijden,
de verwarring, het verdriet. Maar zie je óók,
daarachter en daaronder, hoe je heel je leven
werd geleid, behoed? Zie je dat alles,
maar dan ook álles ertoe bijdroeg om jou
tot inzicht, overgave en tot wéten te leiden?

Zie je, dat niets in jouw leven zinloos was?
Kun je al kijken met verwondering?
Kun je het al zien: die onafgebroken zorg
en liefde die er altijd was, ook toen je dat
zelf niet kon zien en niet kon voelen?

Verwondering; waar dát in ons open bloeit,
daar komt de Geest zelf aan het licht, daar
wordt Christus in ons geboren.

De vierde stap: de ontdekking van het hoger zelf

Heiligdom

Er is een plek van binnen, niet gezien
en niet gehoord, die niemand kent
dan jij alleen. Een plek waar stilte heerst,
een heiligdom. Slechts ongeschoeid,
op blote voeten, de handen leeg,
het hart geschoond, mag je hem betreden.

Er is een plek van binnen die je geeft
wat je niet zoekt, die je vinden laat wat
ongeweten eens verloren was geraakt.
Wie klopt in onbevangenheid
zal mogen binnengaan.

Er is een plek van binnen, niet gezien
en niet gehoord, waar leven is en licht,
waar alle schijn verbleekt, versterft,
tot overblijft wat echt is: dat zuivere begin
dat was en is en tot in eeuwigheid
zal blijven: god in God.

Er is een plek van binnen, niet gezien
en niet gehoord. Wie klopt
zal worden toegelaten, zal zien
het stralende gelaat van hem
die ons bewoont, de innerlijke Christus.

De vijfde stap: ervaar de kracht van het gebed

Gebed tot de Meester

U, die de Meester van mijn hart bent,
U, die weet wat in het verborgene in mij
omgaat, U, die mijn verdriet kent,
de vragen van mijn hart, wees
voor mij een stille, levende kracht.

U, die onze herder bent, het licht
in onze nacht, U, die weet wat het leven
ons doen kan, omdat U zelf de beker van
het leven tot op de bodem
leeg gedronken hebt, wees ons nabij,
hoed ons op onze weg door het leven.

U, die louter liefde bent, laat de Geest
ons mogen omvormen tot liefde,
leer ons kwetsbaar en aanraakbaar te zijn,
leer ons luisteren in de stilte,
opdat wij die stille stem gaan verstaan
en ons herinneren wie wij zijn:
uit God geboren, onderweg naar Hem toe.

De zesde stap: Christus begint door ons heen te spreken

God op aarde

Hoe meer mijn ego tot rust komt
en hoe meer ik van mijn woede,
wrok en verdriet bevrijd raak,
hoe meer mijn ego tot transparante
omhulling van U, de Christus in mij, wordt.

Ik voel: hoe meer U groeit in mij, hoe meer mijn
woorden aan zeggingskracht winnen. Spreek
en klink door mij heen, laat Uw liefde door mij
heen stralen mogen en zegenend mogen
inwerken op alles wat leeft.

Maak mij zo tot Uw stem, Uw woord, Uw licht,
Uw vrede. Maak mij tot Uw kanaal op aarde.

De zevende stap: de wederkomst

Toekomst

Durf vèr te kijken, durf te zien
wat komen gaat. Reeds schemert
door de wolken de glans
van een nabijheid, onvoorwaardelijk
ons toegewend. Wie zich in eenvoud
en waarachtigheid daarvoor openstelt
zal zien hèt hoge licht dat Hij
vooruit werpt bij Zijn komst.

Wat wij lijden in dit leven
heeft slechts dit ene tot doel: ons
voor te bereiden op Zijn komst.

Durf ver te zien en weet
het donker in je leven
heeft niet het laatste woord.
Als het licht komt, sterft het donker
het licht van Hem die tot ons komt.

© Esoterisch Christendom 2024