menu

Het esoterische Pinksterfeest van Johannes

Hans Stolp 

Op het Johannesfeest staat Johannes de Doper centraal Op 24 juni vieren we in het esoterisch christendom het nog vrij onbekende Sint-Jansfeest of Johannesfeest. Het is een feest dat als het ware nog in de steigers staat en dat door komende generaties steeds meer verdiept en begrepen zal gaan worden. Het is het laatste van de zeven christelijke feesten, en daarmee ook het hoogtepunt dat zicht geeft op de zo bijzondere opdracht die de mens hier op aarde krijgt toevertrouwd.

Toen Johannes aan de voet van het kruis stond, samen met moeder Maria en Maria Magdalena, - de andere leerlingen liepen als zombies, als waren ze slaapwandelaars, ergens in de verte rond - zei Jezus Christus tegen hem: Zoon, zie uw moeder.

Johannes, hij die door Jezus Christus zelf was ingewijd, wist wat Jezus Christus daarmee bedoelde: moeder Maria, zij is het symbool van Vrouwe Sophia, Ja, zij is Vrouwe Sophia, de reinigende kracht vol wijsheid die onze driften beteugelt en ons daarom een gereinigd astraallichaam schenkt.

Op dat zelfde moment nam Johannes haar wezen in zich op - en werd gezuiverd en gereinigd. Zo werd hij voorbereid op de indaling van de Heilige Geest. En twee dagen later, op de avond van de grote dag der Opstanding, verscheen Christus zelf aan hem. Hij blies op hem en schonk hem de Heilige Geest.

Zo mocht Johannes op die dag en op dat uur – lang voor de andere leerlingen – het Pinksterfeest beleven, een esoterisch Pinksterfeest, een geheim feest: de andere leerlingen waren immers nog niet in staat dit geheim te bevatten en waren nog niet ontwaakt. Johannes mocht dankzij dit geschenk grootse geheimen schouwen en begrijpen. Zo mocht hij het mysterie van Golgotha met zijn verlichte denken omvatten. Maar ook kreeg hij een duizelingwekkend inzicht in de esoterische geschiedenis. En zelfs de toekomst, geleid door de Geest, zo onvatbaar groots, mocht hij vol verwondering overzien en begrijpen.

Christus vroeg hem om deze geheimen neer te leggen in twee geschriften: een Evangelie en een boek met Openbaringen, zodat ook toekomstige generaties, tot inzicht zouden kunnen komen. Johannes, hij schreef. Lang duurde het, voordat de mensen in staat raakten om de geheimen die Johannes in zijn geschriften neerlegde, te begrijpen. Maar nu is het dan zover: de Geest heeft ons denken verlicht en daardoor raken we eindelijk in staat de geheimen van Johannes te begrijpen.

Het esoterische Pinksterfeest, het is begonnen!


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 79 2016. Een uitgave van stichtingdeheraut

© Esoterisch Christendom 2024