menu

Michaël

Rudolf Steiner 

Michaël

Dat is wat wij in onze tijd moeten leren:

Vanuit zuiver vertrouwen te leven,

Zonder bestaanszekerheid,

Vanuit het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp van de geestelijke wereld

Waarachtig, anders gaat het niet.

Nemen we onze wil stevig bij de hand

En zoeken we de geestwekking van binnen

Elke morgen en elke nacht.

Oh, Michaël

Aan uw bescherming vertrouw ik mij toe

Met uw leiding verbind ik mij

Met heel mijn hart.

Dat deze dag afspiegeling moge worden

Van uw lotordenende wil.

Rudolf Steiner

© Esoterisch Christendom 2024