menu

Natuurwezens; interview met Thomas Mayer

Lieke Dijkstra 

Lieke Dijkstra en haar man Roland Schwaiger houden zich veel bezig met de natuurwezens. In Verwachting nr. 65 hebben we een aantal door hen gemaakte foto’s met afbeeldingen van natuurwezens geplaatst. Lieke hield onlangs een interview met Thomas Mayer die een aantal boeken over natuurwezens heeft geschreven. Hieronder treft u de Nederlandse vertaling van het interview aan. (redactie)

Thomas Mayer

Had je als kind al contact met natuurwezens en hoe was dat in je latere jeugd? Kan je iets over je eerste ervaringen vertellen en over hoe jouw ontwikkeling naar het geestelijk zien tot stand is gekomen?

Elk kind beleeft de aanwezigheid van elementaire wezens. Kinderen leven niet in de wereld van de materie, maar bezielen hun eigen wereld. Daarom is de kindertijd ook zo intensief! Ook het gevoel ergens thuis te horen, ontstaat doordat men zich – meestal onbewust - verbindt met de elementaire wezens van een bepaalde regio. Ik had net als andere mensen vele subtiele belevingen, maar zou mezelf nooit toegegeven hebben dat het ontmoetingen met elementaire wezens waren. Tegelijkertijd had ik tientallen jaren lang een verlangen naar de geestelijke wereld en heb me veel in de Antroposofie verdiept. Ondanks dat moest ik toch bijna 40 jaar oud worden om erachter te komen hoe eenvoudig het bovenzinnelijk waarnemen eigenlijk is, als je tenminste op het juiste let en het oefent.

We weten/begrijpen dat de natuurwezens lijden, omdat ze niet de nodige aandacht van de mensen krijgen en daardoor zonder respect behandeld worden. Hoe ernstig is de situatie in de wereld van de natuurwezens op dit moment?

De situatie is ernstig, maar niet alleen vanwege de veronachtzaming van ons mensen. Grotere elementaire wezens kunnen goed begrijpen dat wij mensen door een dal van materialisme heen moeten om onze vrijheid te kunnen ontwikkelen. Het eigenlijke probleem is dat we door onze techniek andere wezens scheppen die de natuurwezens aanvallen en verdringen. Dat zijn de gevaren van atoomkrachtcentrales, stralen van de mobiele telefoons en geïndustrialiseerde landbouwmethodes.

Wat zou je mensen die de natuurwezens willen helpen aanraden? Wat zijn de belangrijkste dingen waar we op moeten letten?

Steeds weer erop letten hoe bepaalde plaatsen, straten, ruimtes aanvoelen. Bij het beleven van een stemming of sfeer op een bepaalde plek ben je al in contact met elementaire wezens, ook als je deze wezens niet afzonderlijk kan beleven. Als we de aarde en haar natuur in eerbied en met vreugde tegemoet treden, geven we voeding en kracht aan de elementaire wezens en gaat het met ons zelf ook veel beter. Voor mij is het belangrijk dat je er daarbij geen aanspraak op maakt om de wezens helder en duidelijk te kunnen zien. Dat is namelijk helemaal niet zo eenvoudig en vergt veel oefening en bovendien ook helemaal niet zo belangrijk. Want goede gevoelens en gedachten komen altijd aan.

Klopt het dat je in sommige gebieden gemakkelijker contact met natuurwezens kan opnemen dan in andere? Heeft dat te maken met de aan- of afwezigheid van een landschapsengel?

Nee, een landschapsengel is altijd aanwezig, maar het aantal en de werkzaamheid van de natuurwezens kan zeer verschillend zijn. Er zijn in elk gebied altijd kleinere natuurwezens, maar in gebieden waar de natuur zwaar belast is trekken de middelgrote en grotere natuurwezens zich terug naar plekken die voor hen genoeglijker zijn, zo ver als ze maar kunnen. Er blijft dan alleen de ‘noodbemanning’ achter en dat kan je heel duidelijk voelen. De plaats voelt leeg, de stemming is triest en mismoedig, je verliest energie. Is een plaats met elementaire wezens overstroomd, dan is de aantrekkingskracht onweerstaanbaar.

Je beschrijving van de verschijningen van de Christus-Natuurwezens zijn zeer ontroerend. Hebben deze verschijningen te maken met de instraling van de Christusenergie in de etherische wereld?

Ja, de Christus-elementairen zijn de vertegenwoordigers en de beheerders van de Christuskracht in de etherwereld. Rudolf Steiner heeft in 1913 gezegd dat de komende verschijning van de Christus in de etherwereld gekenmerkt wordt door twee fenomenen. Er wordt een natuurlijke helderziendheid voor de mensen mogelijk, een ‘schouwen in de etherwereld’. Tegelijkertijd zal in de natuur tegen het einde van de 20ste eeuw een heel nieuw soort natuurwezens tevoorschijn treden, die als dienaren van Christus zullen werken. En precies zo is het gebeurd. Sinds 1996 zijn door geomanten* verschijningen van de Christus-elementairen waargenomen.

Kan je een beschrijving van een Christus-natuurwezen geven en hoe talrijk heb je ze al kunnen waarnemen?

De Christus-elementairen maken je hart helemaal vrij en wijd open, zij verspreiden het gevoel van gelijkmoedigheid, harmonie en verzoening. Deze inwerking hebben ze niet alleen op ons mensen, maar ook op andere natuurwezens. Als je in een Christus-natuurwezen staat en je gaat je daarmee verbinden, dan wordt het bijna onmogelijk om je nog ergens aan te ergeren en neem je de dingen met meer gelatenheid, met veel meer begrip voor anderen. De deelnemers aan onze cursussen zijn steeds weer zeer verrast over de sterke werking van de Christus-elementairen. Intussen zijn deze wezens overal. Eigenlijk in elk huis, elke tuin en in alle straten is een grotere Christus-elementair. Zo niet, dan is er ergens een storing. Ook in alle menselijke aura´s kan een Christus-elementair wonen en zo de levenshouding beïnvloeden.

Wij zijn er heel blij mee, dat jouw boek Rettet die Elementarwesen in de Nederlandse taal wordt uitgegeven, en willen graag van je weten wat je innigste wensen voor de toekomst zijn.

Ik verheug mij erop dat Red de elementenwezens in de herfst bij uitgeverij Nearchus wordt uitgegeven, waardoor een Nederlandse vertaling werkelijkheid wordt. Het boek heeft al veel mensen geholpen een bewustere relatie met de elementaire wezens op te bouwen. Een wens voor de toekomst? Verlossing van alle gsm-masten. Deze masten hebben een hoge stralingsfrequentie die een goudmijn zijn voor kwaadwillende wezens, die hierdoor bijna alle mensen kunnen bereiken en uitzuigen. Daarom zijn gsm-masten vaak druk met deze wezens bezet. Als je deze geestelijk reinigt en daardoor deze mee-surfers verlost dan is de elektromagnetische straling naar mijn mening minder heftig en kunnen de natuurwezens de gsm-mast meer in de omgeving integreren.

*Geomantie is de kunst leefomgevingen naar de behoeftes van de menselijke ziel vorm te geven.”

In aansluiting op dit interview schreef Lieke Dijkstra nog een stukje over gsm-masten:

Laat de natuur je ontwapenen van het hoofd naar het hart

Er zijn zoveel hindernissen om onbekommerd van de natuur te kunnen genieten en je hart te kunnen schenken aan de natuurwezens die ons zo heel hard nodig hebben. Er is altijd wel ergens lawaai van een straat of van vliegtuigen, motorzagen - die zijn nog erger - want dan weet je dat ze weer ergens een mooie boom staan om te zagen. Verrijzen hoogspanningspalen met kabels midden in een prachtig natuurlandschap - of nog erger - je ziet of, liever gezegd, je voelt - dat er ergens in de buurt een gsm-mast staat. We schieten bij alle misstanden zo snel in boosheid of verdriet; over het omgaan van mensen met de natuur, met elkaar, de dieren noem maar op. In de geestelijke wereld dus ook de wereld van de elementairen zitten ze daar niet op te wachten. Deze emoties zien en ervaren zij als een soort donkere wolken die onrust en disharmonie in hun wereld brengen. Dus als we niet oppassen doen we er nog een schepje bovenop voor al deze hard werkende scheppende wezens die het toch al zo zwaar hebben. Maar wat doe je dan met die gevoelens van onmacht, die gevoelens van - dit wil ik helemaal niet in het leven, want je kunt dit niet zo maar aan de kant schuiven. Dat lukt je niet ook al zou je het willen. Maar als je je bewust bent van deze gevoelens van onmacht kun je innerlijk de wens uitspreken om te willen leren aanvaarden dat al deze dingen zijn zoals ze zijn en dat we met onze boosheid het eerder slechter dan beter maken. Vooral als je deze wens met heel je hart uitspreekt en je doet dit als je alleen in de natuur loopt en je gaat een samenspraak aan met de natuur om je heen, waarbij je vertelt over de gevoelens die je hebt - zul je heel goed begrepen worden, want de natuurwezens weten als geen ander hoe moeilijk het is om te blijven staan in een wereld waarin alles lijkt mis te lopen. Je zult voelen dat hun boodschap aan jou is: houd vol net als wij en leer stil te worden zodat we van elkaar en met elkaar kunnen leren een nieuwe betere wereld te scheppen. Een wereld waarin we elkaar in het hart ontmoeten.


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 77 2015. Een uitgave van stichtingdeheraut

© Esoterisch Christendom 2023