menu

Opstaan uit de dood

Hans Stolp 

U, Christus, U daalde vanuit de hoogste geestelijke werelden af naar de aarde. U kwam vanuit het volmaakte licht en daalde af naar een wereld waarin angst en dood regeren. Uw weg naar de aarde was een weg vol offers die U bracht uit liefde voor ons.

Het is Goede Vrijdag 2016. We hebben gisteren op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal gevierd. We zijn de stille dagen ingegaan. Het luiden van de kerkklokken is gestaakt. Het gebruik van welluidende bellen in de katholieke kerken is vervangen door het ratelen van houten instrumenten. Innerlijk richt ik me op het Mysterie van Golgotha en wel met name op de offerdood van Christus, zo’n tweeduizend jaar geleden. De geheimen van dit mysterie gaan heel diep en zijn alles omvattend, maar de draagwijdte daarvan is nog niet helemaal te overzien. Alleen al het aspect van de dood roept bij mij allerlei vragen op.

Op aarde belichaamde U zich in een mens, Jezus van Nazareth. Gehuld in zijn lichaam ging U door de dood heen: aan het kruis op Golgotha stierf een God. Maar de dood kon U niet vasthouden: door de dood heen baande U zich een weg naar de opstanding – een weg waarop wij U volgen mogen. Zo overwon U de dood – voor U en ons.

Sinds die tijd staat U op in het hart van ieder mens die zich voor U openstelt.

Maar niet alleen in ons hart leeft U, als de Opgestane leeft U ook in de etherische wereld, van waaruit U ons inspireert en van waaruit U aan steeds meer mensen verschijnt om hen te wekken en tot een hoger inzicht te brengen. U leeft immers niet alleen in ons, maar U komt ook vanuit de etherische wereld

tot ons: binnen en buiten zijn één voor U.

Daar, in de etherische wereld, hoopt U op onze hulp, op onze geestelijke krachten van liefde en mededogen. Want van alles wat wij uit liefde doen, stralen krachten uit naar de etherische wereld en helpen U: wij mogen U nu immers helpen bij Uw grootse opdracht.

Christus, U rekent op onze hulp. Daarom bidden wij God om kracht, zodat ons leven en onze liefde tot een krachtbron worden voor U.


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 78 2016. Een uitgave van stichtingdeheraut

© Esoterisch Christendom 2024