menu

Pasen; Mijn Stille Week

Hans Stolp 

Palmzondag

Intocht in Jeruzalem

Begroet op Palmzondag met vreugde de innerlijke Christus: hij wil in jou geboren worden en jou omvormen tot een nieuw mens die beeld van God is. Kijk, en verheug je.

Maandag

Jezus jaagt handelaren de tempel uit

Begin op maandag met de innerlijke schoonmaak: laat alle angst, jaloezie en het verlangen naar zekerheid los en durf te leven zoals de Geest zelf het je wijst.

Dinsdag

Confrontatie met Schriftgeleerden en Farizeeën

Zie op dinsdag de innerlijke strijd onder ogen: zie hoe het ego zich verzet, want het wil zich niet onderwerpen aan de hogere krachten van de innerlijke Christus.

Zie, hoe deze strijd in jezelf steeds heftiger wordt en hoe je heen en weer wordt geslingerd tussen de verlangens van het ego en de vrede van het hoger zelf.

Woensdag

Balseming van Jesus. maar ook verraad van Judas

Zie hoe je op woensdag de innerlijke Christus verraadt: meegesleept door de opzwepende kracht van het ego kun je niet anders meer dan kiezen voor het ego.

Maar op die dag ontwaakt tegelijk diep vanbinnen een stil weten: je voelt dat je door de dood van het ego heen eindelijk een mens van vrede zult worden: alleen zo.

Donderdag

Voetwassing en Laatste Avondmaal

Op donderdag mag je al iets voelen van die vrede die in stilte door je ziel begint heen te stralen. Je mag voelen hoe het worden gaat, straks, als het ego is gestorven en omgevormd.

Vrijdag

Kruisdood en graflegging

Op vrijdag is plotseling alles anders: voorbij is de vrede en de driften van het ego nemen weer de overhand. Angst, boosheid, onmacht en oud verdriet slepen je mee, zo sterk en zo heftig, dat je vanbinnen stuk gaat: je weet je geen raad meer met jezelf. Al je hoop sterft, je weet jezelf een dode.

Zaterdag

Dode lichaam door aardbeving diep in de aarde

Op zaterdag kijk je terug: waarom moest het zo gaan? Je hebt het gevoel dat diep vanbinnen van alles beweegt, maar je hebt er geen vat op, begrijpt het niet, en geeft je over aan de melancholie die rest, nu je hoop gestorven is.

Jezus’ Lichttocht door de astrale wereld

Maar in die nacht van zaterdag op zondag voel je vanbinnen het eerstelingsbewegen van een nieuwe, omgevormde hoop. Verwachting begint je stil, maar tegelijk zo voelbaar te vervullen.

En als de nieuwe dag aanbreekt, voel je je een ander mens.

Zondag

Opstanding van Jezus

En hoe meer het licht van de zon op die paaszondag doorbreekt, hoe meer je begint te voelen: ik ben een nieuw, een ander mens geworden. Voortaan leven de onbreekbare krachten van de vrede en de liefde in mij, want ik ben omgevormd tot een mens van louter liefde. Zo begint op paasmorgen mijn nieuwe leven.


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.66 2013. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

© Esoterisch Christendom 2024