menu

Predestinatie en Karma

Margarete van den Brink 

Een lezeres van Verwachting stelde onlangs de volgende vraag. Uit onderzoek naar bijna-dood ervaringen blijkt dat sommige mensen tijdens deze gebeurtenissen te weten komen wat er in hun toekomst zal gaan gebeuren. Ze konden de getoonde gebeurtenissen later zo van hun lijstje afstrepen.

Alles klopte. Is ons leven dus toch gepredestineerd?

Omdat deze vraag ongetwijfeld bij meer mensen leeft, leek het ons goed hier een stukje over te schrijven.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 74 2015. Een uitgave van stichtingdeheraut

De geestelijke wereld gaat open

Al langere tijd maak ik mij zorgen over de vele jongeren in onze tijd die in toenemende mate spirituele ervaringen opdoen, maar dikwijls niet weten wat die ervaringen betekenen en hoe ze ermee om moeten gaan. Sommigen zijn er laconiek onder, maar anderen worden er bang van, en nog weer anderen raken erdoor in paniek. Maar om wat voor ervaringen gaat het daarbij dan eigenlijk? Laat ik er een paar mogen noemen:

Predestinatie is een bijbels begrip dat ‘goddelijke voorbeschikking’ betekent. Het gaat uit van de gedachte dat God soeverein is en hij alles wat er gebeurt bepaalt en vaststelt, ongeacht wat een mens wil. De mens heeft in deze opvatting geen enkele vrijheid en bijgevolg ook geen eigen wil en verantwoordelijkheid. Alles wat er gebeurt en besloten wordt is de wil en verantwoordelijkheid van God.

De leer van de predestinatie zult u in het esoterische christendom niet in deze vorm tegenkomen.

Wat u er wel zult vinden is de leer van karma en reïncarnatie. Ook deze leer gaat er van uit dat veruit het meeste dat wij in het leven ontmoeten al van te voren vastligt. Dat zien mensen die een bijna-dood-ervaring hebben, dan soms al vóór zich. Het lot of de lotssituatie waar we bij de geboorte instappen ligt dus ook in deze opvatting voor het grootste deel vast. Dat lot noemen we ‘karma’.

Echter, dat wat we in ons lot of karma tegenkomen is niet buiten ons om door God bepaald, maar door onszelf. De lotsgebeurtenissen, situaties en mensen in ons huidige leven zijn de gevolgen van onze eigen daden in eerdere levens. Alles wat we toen gedaan, gezegd of gedacht hebben heeft direct gevolgen gehad voor ons tegenwoordige leven. Ja, het bepaalde de omstandigheden en situaties waar we nu mee te maken hebben. Zowel de moeilijke, pijnlijke, als de mooie en goede.

Vandaar, zo zegt het esoterische christendom, zijn wij zélf de veroorzakers van ons lot en niet God!

De hoge geestelijke engelenwezens die ons lot leiden en die vanwege hun verhevenheid een ‘goddelijke’ status hebben, volgen alleen de spirituele wetten van oorzaak en gevolg die alles op aarde en in de kosmos doortrekken en bepalen.

Zij maken dat wij in het leven na de dood terugkijken op ons afgelopen leven, zien wat goed en wat verkeerd ging en welke nieuwe opgaven er liggen. Dat schenkt ons de mogelijkheid de keer daarop

goed te doen waar we eerder fout waren en daar bovendien persoonlijk en geestelijk aan te groeien. Daarom zeggen wij bij de terugblik op ons afgelopen leven vanuit ons hogere geestelijke zelf altijd, zonder meer, direct ‘ja’ tegen ons toekomstige lot. Met andere woorden: we zijn het volkomen eens met de opgaven die ons volgende leven zullen bepalen! Vandaaruit stappen we in ons nieuwe leven in de lotssituatie die de hoge engelenwezens voor ons hebben bereid.

Zo helpt de wet van karma en reïncarnatie ons te ontwikkelen, zowel in goedheid en liefde als in bewustheid en wijsheid. In iedere incarnatie komen we zo een beetje verder.

In tegenstelling tot de predestinatieleer berust de wet van karma en reïncarnatie zoals deze in het esoterische christendom wordt verwoord, op de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder mens op aarde, niemand uitgezonderd. Hoe bewuster we met de situaties, mensen en verantwoordelijkheden die we in ons leven tegenkomen omgaan, hoe vrijer en wijzer we niet alleen in dit leven, maar vooral in een volgend leven zullen worden. In velerlei opzicht.

En dat betekent: minder belastend, onvrij karma in dat volgende leven. En meer vrijheid van geest waarmee we wijzer en liefdevoller zullen omgaan met wat op ons pad komt. Zo groeien we niet alleen als persoon op zich, maar ook als mensheid als geheel.

De predestinatieleer kent in wezen geen ontwikkeling. Alles zou volgens deze opvatting onwrikbaar vastliggen. Nee, zegt het esoterische christendom hier op. Met de komst naar de aarde van de hoge Zonnelogos, Christus en zijn verbinding met ons innerlijk, is het element van de persoonlijke ontwikkeling ingetreden. De vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierdoor bij de mensen zélf komen te liggen.

Anders gezegd, het is door de hoge Zonnegeest dat wij mensen, met behulp van de wetten van karma en reïncarnatie én het feit dat we dankzij hem naar onszelf kunnen kijken, zélf de bepalers van ons lot geworden zijn.


Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 79, 2016 Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

© Esoterisch Christendom 2024