menu

Rudolf Steiner de grote Meester van deze tijd

Hans Stolp 

Slank van gestalte was zoveel geestkracht, zo’n waarachtige bewogenheid en zo’n doorleefd inzicht van hem uit dat ieder die hem ontmoette, hem als een grootse en indrukwekkende gestalte ervoer. Hij troostte en verwarmde de mensen, riep hen wakker en gaf hen inzicht dat hun leven voorgoed veranderde.

In zijn jonge waren was er bijna niemand die zijn ware grootheid vermoedde of doorzag. Slechts twee mensen waren daartoe in staat: een eenvoudige kruidenzoeker en een Meester die in het verborgene leefde en werkte.

Pas toen hij naar lichaam en ziel gereed was om zijn opdracht te vervullen, was het Christus zelf die hem riep. Dagenlang stond hij voor het Mysterie van Golgotha en doorgrondde dat. Tot in het diepst van zijn ziel werd hij geraakt. Zo werd hij de dienaar van Christus op aarde.

Vanaf dat moment werd de Geest krachtig werkzaam in hem. Grootse inzichten mocht hij de een na de ander in woorden vatten, zodat de mensen, daardoor geleid, een heel nieuw levensperspectief ontvingen. Op die manier werd hij tot de Meester die de mensheid zo nodig heeft om vanuit de verlorenheid een weg vooruit te vinden: de weg van de geest.

Later mocht hij, steeds als iemand hem daarom vroeg, aanwijzingen geven hoe je die inzichten zou kunnen aanwenden tot een omvorming van de samenleving. Zo ontstond de beweging van de Vrije Scholen, de biologisch-dynamische landbouw, de heilpedagogiek en wat al niet meer.

Nog veel meer had hij ons willen schenken, Maar wij mensen konden dat nog niet aan. Daarom keerde hij terug naar de geestelijke wereld om ons van daaruit aan te vuren en te bemoedigen. En ieder van ons stelt hij de vraag: Wil jij mijn werk voortzetten op aarde? Vol verlangen wacht hij tot wij er voor gaan.

© Esoterisch Christendom 2024