menu

Welkom op de website over het esoterisch christendom

Een groot deel van het leven
van de initiatiefnemers van deze site,

Margarete van den Brink en Hans Stolp,

staat in het teken van het esoterische christendom.

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. Zelf vonden wij die – samen met vele anderen – in het oorspronkelijke, eeuwenoude esoterische christendom.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling waren de inzichten van deze stroming nog overal bekend. Maar toen de Romeinse keizer in de vierde eeuw het christendom erkende (313 n. Chr.) en later tot staatsgodsdienst verhief (393 n. Chr.), hield dat in dat alleen het kerkelijke christendom geaccepteerd werd. Het esoterische christendom werd verboden. Sindsdien werden de inzichten van het esoterische christendom alleen nog in het geheim doorgegeven.

In het begin van de 20e eeuw was het Rudolf Steiner die deze inzichten op een nieuwe manier onder woorden en naar buiten bracht, aangepast aan de manier van denken van de moderne mens. In onze tijd vinden steeds meer mensen in deze inzichten de bezieling en inspiratie waar zij naar op zoek zijn.

Vaak wordt ons gevraagd wat de visie van het esoterische christendom op bepaalde thema’s is. Want het fascinerende is dat het esoterische christendom op werkelijk alle gebieden van het leven tot verrassend nieuwe inzichten komt. Daarom hebben wij op deze site artikelen verzameld die deze inzichten duidelijk maken.

Het is de bedoeling dat deze langzaam uitgebouwd wordt en dat er steeds meer artikelen worden toegevoegd. Het loont dus de moeite om deze site regelmatig te bezoeken.

U bent vrij artikelen over te nemen. Vermeldt u dan wel even de naam van de website?

Van harte wensen wij u toe dat u op deze website inspiratie en bezieling zult vinden!

Margarete van den Brink - Hans Stolp


Bij de opmaak van onze pagina’s maken wij gebruik van diverse kunstwerken en/of illustraties die komen van internet of van ons bekende kunstenaars. Het copyright van de originele kunstwerken en/of illustratie blijft expliciet eigendom van deze individuele artiest(en). Voor zover als mogelijk is, verantwoorden we dit door een beschrijving te geven.

Mocht er op deze site, ondanks onze zorgvuldigheid, illustraties zijn gebruikt waarop een copyright rust en/of waarvoor wij geen toestemming hebben verkregen, dan vragen we u met ons contact op te nemen via

© Esoterisch Christendom 2024